28 بهمن 1400
آقای مهندس کریمپور

پیام تسلیت مهندس کریم پور به آقای تاجدار

إلهِى رِضًى بِقَضائِکَ تَسلِیمًا لأمْرِکَ لا مَعبودَ سِواکَ یا غِیا ثَ المُستَغیثی نَجناب حاج علی آقای تاجداربا کمال تأسف و تأثر مصیبت فقدان داماد گرامی زنده […]