9 بهمن 1400
آقای مهندس کریمپور

پیام تبریک مهندس کریم پور فرد به آقای مهندس علی اکبر عرب عامری مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

                                                                              باسمه تعالی  جناب آقای   مهندس علی اکبر  عرب عامری مدیر محترم  بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران    سلامٌ علیکم؛                با احترام […]