6 آذر 1400
خبر کندوان خاوران

صنعت نفت بايد حرفه‌اي اداره شود نه سياسي

مديركل روابط عمومي وزارت نفت با اشاره به جايگاه مهم روابط عمومي در ساختار صنعت نفت، تاكيد كرد: صنعت نفت بايد حرفه‌اي اداره شود نه سياسي. […]