18 آذر 1400
خبر کندوان خاوران

رئيس روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش خبر داد: تدوين شيوه نامه مديريت بحران در ساختار روابط عمومي شركت‌هاي تابعه

رئيس روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي از تدوين شيوه نامه مديريت بحران در ساختار روابط عمومي شركت‌هاي تابعه خبر داد. به […]