23 آذر 1400

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:تلاش می‌کنیم سوخت مطمئن به‌دست مصرف‌کنندگان

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:تلاش می‌کنیم سوخت مطمئن به‌دست مصرف‌کنندگان برسد مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بیشترین تلاش و فعالیت ما […]