9 بهمن 1400
خبر کندوان خاوران

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطمینان داددر هیچ نقطه‌ای از کشور کمبود سوخت وجود ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطمینان داددر هیچ نقطه‌ای از کشور کمبود سوخت وجود ندارد مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطمینان داد: با توجه […]