4 دی 1400
انتصاب

با صدور حکمی از سوی معاون وزير نفت مدير توسعه منابع انساني شرکت ملی پالایش و پخش منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزير نفتمدير توسعه منابع انساني شرکت ملی پالایش و پخش منصوب شدبا صدور حکمی از سوی معاون وزير نفت و مديرعامل […]