پیام تبریک مهندس کریم پور فرد به آقای مهندس علی اکبر عرب عامری مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران