پیام تبریک آقای مهندس حامد کریم پورفرد (رئیس هیات مدیره شرکت روان پخش کندوان خاوران ) به مناسبت انتصاب مسئول روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفت توسط