سخنگوی دولت: خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد