بمناسبت روز زن : مراسم تجلیل از همکاران زن با حضور آقای مهندس کریم پور فرد