با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پالایش و پخش منصوب شد