با صدور حکمی از سوی معاون وزير نفت مدير توسعه منابع انساني شرکت ملی پالایش و پخش منصوب شد