با صدور احكام جداگانه‌اي از سوي مهندس سالاري رئيس و اعضاي شوراي فرهنگي شركت ملي پالايش و پخش منصوب شدند